vergoeding

Logopedie is opgenomen in het basispakket van de verzekering. Wanneer u door een arts naar een logopedist bent verwezen, wordt de behandeling vergoed. Eventueel met verrekening van het eigen tarief.

De praktijk heeft in 2013 met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. De directe toegankelijkheid is niet door alle zorgverzekeraars opgenomen. We proberen voor onze clienten één lijn te volgen. Voorloppig stellen we daarom het invoeren van directe toegankelijkheid uit.

Er is een tariefsverhoging gekomen,maar niet alle zorgverzekeraars hebben dit overgenomen . Hieronder treft u een overzicht hoe wij er als praktijk mee omgaan.
Klik hier om de werkwijze van Logopediepraktijk Wijchen in te zien.
praktijk_vergoeding.jpginfo@logopediewijchen.nl