De nieuwsbrief:: januari 2016

"Praten doe je met z'n tweeën"Hanen Ouderprogramma "Praten doe je met z'n tweeën
Het Hanen Ouderprogramma is ontwikkeld in Canada. Het ouderprogramma leert ouders van jonge kinderen met een achterstand in de spraaktaalontwikkeling de dagelijkse bezigheden te gebruiken om hun kind te helpen met communicatie en taal. Het programma bestaat uit een combinatie van groepsbijeenkomsten en huisbezoeken. Tijdens deze huisbezoeken worden video-opnamen van de ouder-kind interactie gemaakt.
Cecile Eyck is Hanen gecertificeerd en heeft eerder al 3 Hanen programma's gegeven. De zorgverzekeraars vergoeden in de meeste gevallen de deelname aan het ouderprogramma.
Bij voldoende aanmeldingen starten we in het voorjaar 2016.
logopedie-groep-b-2.jpginfo@logopediewijchen.nl