specialisme

Logopediepraktijk Wijchen kent een aantal specialisaties: Sensorische Integratie Therapie en het Hanen-ouderprogramma.

Sensorische Integratie Therapie
De manier waarop wij de wereld met al onze zintuigen waarnemen is belangrijk bij ons functioneren in die wereld. Niet alleen voor ons bewegen maar ook voor ons communiceren: de mondmotoriek, spraak-, taal- en stemontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van de luistervaardigheden hangen af van de mate van alertheid en activering van de zintuigen.
Kinderen met problemen in de sensorische (zintuiglijke) informatieverwerking zijn daarom niet alleen gebaat bij fysiotherapie en ergotherapie, maar kunnen ook door logopedie geholpen worden. Het aanbod van oefeningen en materialen is gevarieerder dan de reguliere logopedische behandeling omdat uw kind meer aangesproken moet worden op zijn zintuigen, houding en evenwicht.
Voor meer informatie kunt u doorklikken naar anders kijken naar kinderen

Het Hanen-ouderprogramma
De Oudercursus ‘help kinderen communiceren’ is een cursus bedoeld voor ouders van een kind met een taalontwikkelingsachterstand in de leeftijd van 1 tot 5 jaar en bedoeld om het contact tussen ouder en kind te verbeteren. Wij bieden een combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele huisbezoeken. Het programma is erkend en opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars. Klik hier voor meer…
Kinderen_specialisme.jpginfo@logopediewijchen.nl