horen

Het lijkt of uw kind niet goed hoort. Of het gehoorde niet goed verwerkt.
Dat kan komen door een aanhoudende chronische middenoorontsteking die slechthorendheid veroorzaakt. Of een zwak auditief geheugen of moeite met het onthouden van spraakklanken.

Wij kunnen uw kind helpen met luister- en spraakoefeningen.
Kinderen_horen.jpginfo@logopediewijchen.nl