taal/spraak

Uw hersenen spelen een belangrijke rol bij het spreken en gebruiken van taal. Als u te maken heeft gehad met een hersenincident of -ziekte kan het spreken of het begrijpen van taal een probleem voor u zijn.

Vaak bent u in het ziekenhuis of revalidatiecentrum al begonnen met therapie. Wij helpen u verder door samen te oefenen. Waarna:
- u makkelijker woorden vindt
- u de taal beter begrijpt
- u beter communiceert, eventueel door gebruik van ondersteunende middelen
- uw spreektempo en articulatie is verbeterd
- uw mond- en gezichtsspieren beter functioneren

Voor meer informatie kunt u doorklikken naar afasie.
info@logopediewijchen.nl